Щебінь для будівельних робіт
– це матеріал, в процесі дроблення різних гірничих порід. Як крупний заповнювач для важких бетонів використовують щебінь з природного каменю, щебінь з гравію, щебінь з порід, що попутно видобуваються та відходів гірничозбагачувальних підприємств, гравій за
ДСТУ БВ. 2.7-75-98
.
Крупний заповнювач в залежності від вимог до бетону вибирають за такими показниками: зерновим складом та найбільшою крупністю, вмістом пиловидних та глинистих часток, шкідливих домішок, формою зерен, міцністю, вмістом зерен слабких порід, петрографічним складом та радіаційно-гігієнічною характеристикою. При підборі бетону враховують густину, пористість, водопоглинання, пустотність. Крупні заповнювачі повинні мати середню густину від
2000
до
2800
к/м3.